Skip to main content

Sales plan framework

deel dit blogbericht

De sales teams bij onze klanten vroegen ons naar een framework gebaseerd op Solution Selling® om zo een doelgericht sales plan op te bouwen. Op basis van onze workshops en met behulp van dit framework zijn sales teams in staat om zeer concreet hun eigen sales plan op te bouwen. Het framework ziet er als volgt uit:

  1. Uitgangspunten
  2. Sales objectieven
  3. Kritische succesfactoren
  4. Prospectie aanpak en acties
  5. Timing van acties met behorende tussentijdse doelstellingen
  6. Rollen en verantwoordelijkheden
  7. Extra’s nodig (mensen, tools en budget) om plan uit te voeren
  8. Ervaringen uit verleden

Ideaal moment is de voorbereiding van uw volgend fiscaal jaar. Durf uw plan ook elk kwartaal te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Lees meer over hoe wij u hierbij helpen